Pan

Pan var en skogs- och herdegud i Antikens Grekland. Han spred skräck i dem han mötte, därav ordet panik. Skulptur i furu, 60 cm hög. Horn från delar av ett fällhorn av dovhjort.