Grävlingarna forslar jord ur grytet. Räven står och väntar på att lyan ska bli klar, för att då "förorena den så med sin stinkande träck, att de (grävlingarna) nödgas med fasa övergifva sitt trygga bo". När grävlingarna då flyttar ut flyttar räven in. Olaus Magnus 1555. Tecknad yta: 50 x 37 cm. Privat ägo.