Föreställningen att svalorna övervintrade i håligheter på sjöbottnarna var åtskilliga hundratals år gammal när den övergavs. Krita på papper. Målad yta 52 x 44 cm. Pris inramad 3500 kr.