Räven (grävlingen och konstnären)

Räven

Utanför rödrävens gryt ligger ofta högar av rester från bytesdjur. Räven är duktig på att äta allt möjligt, från insekter till kaniner, fåglar och försvagade rådjur. Den äter helt enkelt av den föda som det finns mest av, i den miljö där den bor. Och räven klarar att bo i alla europeiska livsmiljöer, såsom strandängar, åkerbygder, skog och städer. Stor nyfikenhet i kombination med försiktighet är ett par förklaringar till rävens framgångar.

Rävarna är flexibla också i sättet att leva tillsammans. De kan leva i större flockar eller i par. Boplatsen är ett gryt, som kan ha flera ingångar. Vid minsta störning flyttas ungarna till ett annat gryt.

När rävar lever i flock, återfinns många av fjolårets honor i gruppen, och de hjälper till att sköta de unga valparna. De unga hanarna utvandrar från familjen, för att starta nya familjer, eller för att erövra en plats i en annan flock. För att klara det måste den unga hannen slåss med den nya flockens ledarhanne, och klara att besegra honom.

Tillbaka till Nya Barnhabiliteringen