Ringduva/Fredsduva i fiberbetong

Beskrivning

Modellen visar en lekskulptur som är tänkt att byggas i fiberbetong. Målad som en ringduva, skall ge association av fredsduva. Ingång från bägge sidor. Inredning i trä. Inuti 2 sittplatser med en halv vägg emellan. Möjlighet att se ut genom fredsduvans ögon ( = att se världen med fredsduvans ögon!). Höjd c.a 170 cm. Längd c:a 250 cm.

Funktion

Ger möjlighet för barnen att mötas i fredens tecken. De två sittplatserna placerade så att mötet och dialogen förstärks inne i duvan. Högt lekvärde genom möjlighet att vistas på olika nivåer interiört och exteriört. Regnskyddad interiör. Kan på grund av symbolvärdet även utgöra mötesplats för vuxna vid speciella tillfällen och manifestationer. Kan förses med öppningar i nederkant för enklare rengöring av marken (se skiss!). Kan av samma orsak förses med avspolningsbart golv av gummiduk.

Vision

Alla fågelarter kan byggas som lekskulpturer enligt detta koncept. Kan bidraga till att förmedla bevarandeintressen till barn, vad gäller hotade och skyddsvärda arter. Kan i förekommande fall bidraga till att lyfta fram karaktärsart för ett specifikt område.

Se detalj av arbetsskiss nedan! Offert på begäran.