Hökens jakter har i alla tider väckt existensiella tankar hos människorna. I den första bok som trycktes i Sverige, Skapelsens sedelärande samtal, år 1483, ingår ett kapitel om höken och falken. De bägge jagar tillsammans, och fångar en vaktel. Skoningslöst frågar de vakteln om de ska slita henne i stycken och äta upp henne direkt, eller om hon vill visa dem sitt bo, så de kan äta upp både henne och hennes ungar.

Vakteln har sinnesnärvaro nog att meddela att hon föredrar att bli uppäten ensam. Berättelsen utmynnar i att "av två onda ting bör man välja det minst onda", ett ordstäv som alltså var etablerat i landet redan för femhundra år sedan. Och som är lika aktuellt ännu idag - om det inte går att förmå alla Skapelsens innevånare att bli vegetarianer, så lär vi vara tvungna att acceptera den rådande ordningen.

Digitalt original. Denna bild kan erhållas som signerad kvalitativ fotoutskrift på konstpapper. Längsta höjd/bredd ca 50 cm. Kan komma att tryckas upp i fler än ett ex. Pris inramad 2500 kr.