Enligt legenden var Pieros en grek med nio välsjungande döttrar, som utmanade muserna till sångduell i skogen. Några nymfer utgjorde juryn och de utsåg muserna till överlägsna vinnare. Döttrarna förvandlades därefter som straff för sitt högmods skull till skator. Tävla bara, när det finns en realistisk chans att vinna, kan vara kontentan av legenden.

Akryl på papper. Målad yta: 53 x 33 cm. Privat ägo.