Under vårarna syns ofta sävsparvshanarna så här, sjungande i toppen av ett vasstrå. Akvarell/krita på papper. Målad yta 54 x 36 cm. Pris inramad 3500 kr.