Det här är en typisk sittställning för skäggmesen, fötterna på varsitt vasstrå. Årsungarna av arten kan bli könsmogna på eftersommaren, bilda par och häcka samma år. Skäggmesarna trivs i stora vassar, som de ogärna lämnar. Akryl/krita på papper. Målad yta 54 x 36 cm. Pris inramad 3500 kr.