I en inuitisk skapelsemyt från Nordamerika växer en korp ur det absoluta intet. Korpen skapar ljus och mörker. Mörkret blir till jorden. När korpen flyger över jorden skapas berg och dalar. Bergen skapar den, genom att föra vingarna uppåt. Dalarna skapar den genom att vingarna förs neråt.

Digitalt original. Denna bild kan erhållas som signerad kvalitativ fotoutskrift på konstpapper. Längsta höjd/bredd ca 50 cm. Kan komma att tryckas upp i fler än ett ex. Pris inramad 2500 kr.