När man förr begravde människor, som man befarade kunde bli osaliga, så pålade man fast dem i jorden. Men det hände att den osaliga anden kom fri, och klev upp ur jorden, och visade sig i form av en nattravn (nattskärra). Det ansågs att nattravnen hade hål i vingarna (jämför nattskärrans ljusa vingfläckar!), och för den som av misstag råkade titta igenom en sådan vinge, väntade stora olyckor. Eller att man blev väldigt rik.

Digitalt original. Denna bild kan erhållas som signerad kvalitativ fotoutskrift på konstpapper. Längsta höjd/bredd ca 50 cm. Kan komma att tryckas upp i fler än ett ex. Pris inramad 2500 kr.