Fryx hösten 2013
Elevutsmyckning årskurs 6
Måla självporträtt

Uppgiften i detta projekt var att måla sitt självporträtt. Personligheten med såväl yttre som inre egenskaper var viktiga. Samtidigt skulle porträtten kunna sättas upp i rader på skolans väggar, för att visualisera värdet av en god sammanhållning i klassen.

Akrylfärg i lager på lager användes. Bakgrunden målades heltäckande på skivan.

Därefter målades självporträttet först i vitt, helfigur. Händer av ståltråd ska så småningom sticka ut på sidorna.

Eleverna var intresserad och arbetade intensivt med sina verk.

Eleverna jobbade individuellt, men spontant kunde man hjälpa varandra.

Vi hade en intressant diskussion i klassen. Vad är det som ingår i personligheten, vad ska komma med på målningen?

Att blanda till sin hudfärg är inte lätt, speciellt som färgen mörknar när den torkar.

Några elever ville måla dit namnet på sina märkeskläder. Jag motsatte mig detta, med motiveringen att kläderna inte speglar yttre eller inre egenskaper. Klassen var hygglig nog att låta mig bestämma detta, även om vi inte uppnådde konsensus i sak...

Bildläraren deltog i arbetet, och för vissa moment var slöjdläraren också anlitad.

Färgerna på kläderna kan lyfta fram elevens personlighet.

Att hitta ögonens placering är knepigt, en tunn markering med blyerts underlättar.

Jag rekommenderar eleverna att lämna en vit lite darrig linje, mellan förgrund och bakgrund.

Varmluft förkortar torktiden mellan lagren.

Här syns del av klassen, när målningarna är klara och utställda på Galleri K.

Det blev ett utställningskalas efter allt arbete, på galleriet. Flitiga elever är alltid värda att firas!