Ekologisk lek och gestaltning
Fryx våren 2014

I detta projekt arbetade vi med ca 130 elever uppdelade i mindre grupper. Som del 1 hade vi ekologisk lek och som del 2 hade vi teckning i färg med fågelmotiv. Från teckningsdelen fnns inga foton, för det hann vi inte med att ta. Fotona från del 1 är filtrerade för att förhindra identifiering av eleverna.

Ovan syns hur entitan försöker fånga en larv, som dock kämpar emot. I bakgrunden strider två nedbrytare. Och korpen (lärarinnan) försöker hindra sparvhökens jakt.

En sparvhök jagar entitan. Bakom dem har en nedbrytare fångat en annan nedbrytare. Alla fångster protokollförs av ledaren Berit, vi bryter leken ibland och summerar hur just detta rollspel om näringskedjan går.


Här fångar sparvhöken just en av entitorna. I bakgrunden jagar frostfjärilslarven björklövet, men blir samtidigt jagad själv av en entita. Längst till höger står en entita i skydd av granens ris, oåtkomlig för sparvhökarna.


Entitan jagar larven som jagar lövet. Genom leken får de här fjärdeklassarna en känsla för hur näringskedjorna i naturen fungerar.

En nedbrytare jagar en annan nedbrytare. Kråkan spanar av okänd anledning upp mot skyn.

Larven jagar lövet, men bävar inför åsynen av entitan, som står i begrepp att lämna granens skyddande ris för larvjakt.

Kastvindar gör inte jakten lättare...

Kråkan försvårar sparvhökens jakt, och entitan kommer undan.

Nedbrytaren har fångat en tita.

Här protokollförs fångsterna, och rollspelets utveckling summeras.

Det svart-gula giftet har nu kommit ut på spelplanen, och jakten är så intensiv att huvan flyger av. När giftet nuddar korpen, så "dör" fågeln (får kliva åt sidan).

Det blir allt färre arter kvar när giftet härjar fritt. De utslagna bildar en kedja som krymper spelplanen. När livsutrymmet krymper för de kvarvarande arterna går utslagningen ännu snabbare. Den art som "överlever" längst är mest motstånskraftig mot giftet.

Nedan syns några olika stilar på giftets "härjningar".

Eleverna var engagerade och flitiga både i leken och under tecknandet av fåglar. Efter projektets slut fortsatte klasserna med sina naturstudier, genom att besöka Naturskolan vid Asköviken.