Grundskolan Äventyret
Ekologisk lek och gestaltning
våren 2014

Här går en nedbrytare till attack. 13 elever i årskurs 4 testar ett ekologiskt rollspel, där arterna reglerar varandra. Alla fångster protokollförs och vi bryter ibland spelet för att summera hur näringskedjan utvecklar sig.

Fotona är filtrerade för att omöjliggöra identifierimg av enskilda elever.

En nedbrytare fångar en annan nedbrytare, som i sin tur försöker fånga en sparvhök. Även korpen stör sparvhöken.

Entitan lyckas här fånga en frostfjärilslarv.

Nedbrytare hotar nedbrytare som hotar korp. Reglerna i rollspelet ska efterlikna naturliga förhållanden.

Sparvhöken har fångat en entita, och går iväg för att få den protokollförd. Korpen stör hökens jakt, men det var verkningslöst denna gång.

Entitan har fallit offer för nedbrytaren.

Så kommer ett gift in i näringskedjan. När gftet nuddar de flyende arterna, så slås dessa ut.

Det svart-gula giftet slår här ut en nedbrytare, en kråka och en gran, inom loppet av någon sekund.

De utslagna arterna bildar kedja, livsutrymmet krymper för "överlevarna" och utslagningen går allt snabbare. Entitan blir den art som blir kvar sist, och som alltså drabbast minst hårt av just detta gift. Efter rollspelet har eleverna en känslomässig förståelse för hur en näringskedja i naturen fungerar.

Som del 2 i projektet får eleverna teckna fåglar utifrån de förlagor som Naturskolan vid Asköviken använder. Här tar en backsvala form.

Det här blir en entita. Fåglarnas tår och klor är extra svåra att få till. Vi ledare delar med oss av våra tips.

Blåmesen ska hänga under björkhängena. Men det är lättast att teckna fågeln "rättvänd", och sedan vända papperet.

Kajan är svart och grå, och lämpar sig väl för blyerts. Färgpennorna har helt andra egenskaper än blyerts.

Det blev en intensiv dag, med flitiga och engagerade elever!