Skapande skola för Håkanstorpsskolan Västerås våren 2013.
Elevutsmyckning till skolan.

En mindre grupp från Håkanstorpsskolan årsklass 5-6 kom under ett par dagar till Konstnärsföreningen Galleri K, för att måla. Eleverna fick även bekanta sig med pågående utställning på galleriet, vi ledare guidade (Gunnar Forsman, Johnny Molton). Målningarna skulle bli en elevutsmyckning på skolan. Här syns en av de färdiga målningarna.

Eleverna fick börja med att teckna sina självporträtt.


Armarna ska hållas rakt ut, så att händerna är utanför papperet.

Porträtten på papper är en förberedelse för målandet.

Eleverna får arbeta fritt utifrån förutsättningarna, och välja färger själva.

Självporträtten visar ibland en inre bild av personligheten, ibland en yttre.

Här tycks ansiktet vara den kroppsdel som innehåller mest information.

Här tycks självporträttet ha tagit intryck av något spännande sagodjur...

En av de närvarande lärarna gör också samma övning som eleverna. Det är bra, om skolan vill göra liknande projekt själva i framtiden.

Eleverna får måla på MDF-board. Vi har i förväg preparerat pannåerna, för att vinna lite tid. Här instruerar Johnny en av eleverna.

Alla är mycket koncentrerade och arbetar flitigt. Ledarna bidrar med råd och sin beprövade erfarenhet.

Eleverna kollar lite hur kamraterna gör, men använder framförallt egna tolkningar av hur målningen ska gestalta sig.

Pappersteckningarna hjälper eleverna att hitta formen i målningen.

Lager på lager av akrylfärg läggs på. Torktiden mellan lagren kan kortas med varmluftspistoler och hårtorkar.

Stor koncentration för att ögonen ska bli symmetriska...

Färgen får inte bli för het av varmluften, då börjar den koka, och släpper från underlaget. Torken måste röras hela tiden.

Eleverna får gärna skriva sitt bästa ord på sin målning. Många väljer en transparent gulton som avslutning.

En kort men välförtjänt fika...

När måleriarbetet är klart så vidtar tillverkning av händer. Materialet är färgad aluminium tråd, flera olika nyanser.


Materialet är lättböjligt, inga verktyg behövs. Här ger jag instruktioner hur tråden ska disponeras för att räcka till alla fingrar. Vi borrar hål sedan i pannåns kanter, och tråden fästs i hålen.

När en målning inte hinner bli klar inom projektstiden, ger vi instruktioner om hur lärarna själva kan hjälpa eleven, vid senare tillfälle. Vi lämnar även det material som behövs för färdigställandet.

Nedan syns prov på elevkonsten färdig. Monterade sida vid sida ger de en god bild av sammanhållning i gruppen.

Vi ledare tackar eleverna för ett gott samarbete!