Skapande skola på Mistelskolan Västerås hösten 2012.
Trädjur av eneträ och ståltråd.

Mistelskolan är en I ur och skur skola i Irsta öster om Västerås. Vi tillverkade trädjur av eneträ. Elever från F-5 deltog. Första momenten var att slipa grovt med maskiner. Den stora slipmaskinen körde vi ledare, men den lilla på bilden ville en del av eleverna pröva. I övrigt var det mycket handslipning med sandpapper som gällde, för att få en slät och fin yta. Alla enebitar hade olika form.

Dags för handslipning.

Ståltråden som ska böjas till ben, svansar och vingar, är ganska hård, så det behövs lite vägledning här.

Här kapas tråd i lika långa delar.

Fågelvingar tar form.

Dags att fästa ståltråden i träet. Ibland går det lätt, ibland trögt.

En del resultat av elevernas flit visas på en utställning i slutet av året...

Vad är detta för djur? Ett vildsvin eller en igelkott?

Här blev det en igelkott.

En tusenfoting med reptiltunga.

En fågel med skaplig näbb. Kan det vara en stenknäck?

En rejäl knorr på svansen. Antagligen ett vildsvin.

Ännu en igelkott. Taggspetsarna är slipade för att inte bli för vassa.

En mus med stilfulla morrhår.

En gris. Genom att lämna en bit av barken kvar blir varje bit individuell och får karaktär.

Här minglar klassen på utställningen på Galleri K i Västerås. Utställningen visar arbeten från 7 olika skolor med 4 konstnärer som ledare, utförda framförallt under det senaste året. Eleverna får se sina arbeten i ett större sammanhang, och blir därmed med i en stor gemenskap. Utställningen kallar vi "Arena för bildkonst Skapande skola".

Projektet avslutas med ett utställningskalas på galleriet. Mistelskolan besökte utställningen med två grupper av elever. Trevligt, trevligt!