Historien om pojken som äter gröt och mjölk tillsammans med sin kompis snoken, och dänger till snoken när den bara vill dricka av mjölken, har jag hittat i ett äldre djurlexikon. Det hela skulle ha utspelats i Danmark. Jag har dock hört samma historia från Jämtland, varför historien kan vara en vandringssägen. Blyerts på papper. Tecknad yta: 49 x 39 cm. Privat ägo.