Spillkråkan har en flaxig flyckt. Den kan pulvrisera en hel stock i jakten på hästmyror. Dess långa tunga är hullingförsedd och klibbig, den sticks in i insektsgångarna. Trummar mäktigt, tre sekunder långt. Akvarell på papper. Mått innanför passepartout:: 72 x 54 cm. Privat ägo.