Klippkusten i Bohuslän är vacker men ganska artfattig på häckande fåglar. Stenskvättan stortrivs dock i denna miljö. Akvarell på papper. Målad yta: 72 x 54 cm. Privat ägo.