Strutsen

Strutsen kan inte flyga, även om dess tidiga släkten kunde det, men den kan springa fort. Att kunna springa fort på stäpperna var viktigare än att flyga för dessa fåglar.

Hastigheter över kortare sträckor, på uppemot 72 km/tim har klockats. Vid springhastigheter på 45 km/tim är strutsen uthållig och kan springa i en och en halv mil utan att bli trött. Sprintersteg på sju meter är uppmätta, även om tre meter är mer normalt. Dessa fåglar har två tår på varje fot.

Strutsen är bärare av de största ögonen av alla fåglar, och alla landdjur, diametern är uppemot 5 cm. Strutsen är också den högsta av alla fåglar med huvudet vaggandes två meter över marken, höjdrekordet är 2,74 meter och viktrekordet anses vara 160 kg. Strutsens ben är de längsta i fågelvärlden, uppemot 1,3 meter hos hanarna.

Ägget hos denna art är inte oväntat det största i fågelvärlden, med en längd av uppemot 20 cm, och en vikt på över ett kilo. Skalet är 1,5 mm tjockt, och en vuxen människa kan faktiskt stå på ett strutsägg utan att det spräcks. Ungen kan behöva hålla på över en dag för att ta sig ut ur skalet.

Har du hört att strutsar kan svälja de mest egendomliga föremål som spikar, mynt, nycklar och klockor, mm? Det beror på att arten behöver hårda föremål som grus i magen, för matsmältningens skull. Strutsen tycks inte kunna välja bort dessa sentida hårda föremål, som olämpliga.

Men till ett liv på savannerna är strutsarna mycket välanpassade. De lever i sociala flockar, en fågel har alltid vakten, och de sprintar lätt ifrån de flesta fiender.

Tillbaka till startsidan Nya Barnhabiliteringen