Tofsvipan flyger med frasande vingslag under vårspelet, och ropar hest. Luftrummet vibrerar. Akvarell/krita på papper. Målad yta: 54 x 35 cm. Privat ägo.