Tranorna är experter på segelflygning, och en stor del av deras flyttningsväg tillbringar de glidande på luftlagren. Akvarell på papper. Målad yta: 72 x 54 cm. Privat ägo