Elevutsmyckning på Tuppkärrsskolan våren 2012

Gunnar Forsmans del av projektet


I detta projekt deltog förutom jag, även Berit Mannberg och Joaquín Rosell, som ledare Vi hade varsin grupp, och här visas resultatet av min grupp. Vi hade omkring 15 elever i varje grupp, vilket innebar att det gick bra att få tid till alla. Klassen var årskurs 5.

Projektet gick ut på att måla ett självporträtt, med tillhörande stiliserade händer. Varje elev gjorde en figur, och vid den avslutande monteringen på vägg håller skivornas figurer varandra i händerna.

Eleverna fick också fundera ut sitt bästa ord, ett ord som de var och en tyckte var viktigast för att hålla ihop gruppen, och som de textade på sin bild. Vi resonerade vid genomgångar om de olika ordens betydelse.

Skolan hade gett exempel på olika teman som de önskade att vi jobbade med, ett tema var "Kärlek". Att upprätthålla sådana spelregler i gruppen, som gynnar sammanhållning och inkluderande, är en form av medmänsklig kärlek.

Eleverna fick såga ut två händer var ur mdf-board, på ramsticksåg, sedan kantslipades dessa. För att passa ihop med angränsande porträtt, var det hyfsat höga krav på precision.

Dags för grundmålning.

Efter grundmålning följer slipning med fint slippapper.

I bakgrunden går en elev omkring och filmar med datorn och gör intervjuer av elever och konstnärer i projektet. Resultatet av intervjuerna presenteras vid en invigningsdag av elevkonstverken, när de hänger i matsalen.

Efter att boarden grundmålats följde bakgrundsmålning i akryl, i flera laserande lager, tills en intressant effekt erhållits.

Uppepå bakgrundsmålningen målades ett nytt lager med vit grundfärg där figuren ska målas fram. Detta för att öka lyskraften i de nästkommande lagren. Notera också färgskissen på papper, som underlättar som förlaga, när formen ska preciseras på målningen, och när färgerna ska hittas.

Varje område av målningen bör målas med flera lager i något olika nyanser, för att få till en livfull yta.

Eleverna visade engagemang och tyckte det var roligt att måla.

Med luftvärmepistol torkar akrylen snabbt, och nästa lager kan läggas på utan långa torktider. Men det är lätt att överhetta, och då kommer färgen att koka och smälta bort.

Det är full aktivitet i salen.

Färgen räcker även till lite ansiktsmålning...

Vad har vi här? Antagligen en blivande Picasso!

Ihopmonterade på skolans väggar ger elevutsmyckningen en eftersträvansvärd vision av sammnhållning.

De här två eleverna har valt "Sanning" och "Empati" som sina ledord. En bra kombination...


I matsalen hänger den här gruppen.

Att dagligen se det här elevkonstverket vid lunchtid kan förhoppningsvis inspirera till sammanhållningen på skolan.

Även kökspersonalen har uttalat gillande över elevutsmyckningen.


Vid slutet av året lånade vi in 4 av elevkonstverken från Tuppkärrsskolan (undre raden på bilden) till en utställning på Galleri K i Västerås. Vi kallade utställningen "Arena för bildkonst Skapande skola", och här visade vi elevkonst från 12 Skapande skola projekt i Västerås och länet. Många skolelever och vuxna gillade de här självporträtten, och den kamratanda de utstrålar!