Lilith var en ugglegudinna i sumerisk tro, hon finns också i gammal judisk åskådning. Sumererna menade, att Lilith var Adams tvilling och första hustru. Men när Adam krävde att Lilith skulle bli hans tjänarinna gjorde hon uppror mot patriarkatet. Hon vägrade exempelvis att vara den part som skulle ligga underst i den sexuella samvaron med Adam.

Lilith rymde i protest från Paradiset, och Adam försökte med Guds hjälp övertala henne att (undergiven mannen) återvända. Hon vägrade dock konsekvent, och straffet blev att hon förvandlades till en demon i öknen.

Typiskt. Patriarkatet består och rör sig endast med stor seghet mot ett eftersträvansvärt tillstånd av jämställdhet. Liliths väsen lever dock vidare, som symbolbild och föredöme inom den feministiska rörelsen. Hos ugglor är honorna störst. Det är något för mänskligheten att begrunda...

Digitalt original. Denna bild kan erhållas som signerad kvalitativ fotoutskrift på konstpapper. Längsta höjd/bredd ca 50 cm. Kan komma att tryckas upp i fler än ett ex. Pris inramad 2500 kr.