Trämodeller vid Naturskolan Asköviken

Galleri 1
Galleri 2
Galleri 3


Spelande skäggdoppingar


Kattuggla


Morkulla med unge


Morkulla med unge


Morkulla med unge


Morkulla med unge


Rödvingetrast


Rödvingetrast


Sånglärka


Sånglärka


Sånglärka


Större hackspett


Större hackspett


Nötväcka


Nötväcka


Nötväcka


Mindre hackspett


Mindre hackspett


Mindre hackspett


Gulsparv


Gulsparv


Gulsparv


Gulsparv


Hornuggla


Hornuggla


Hornuggla


Hussvala


Hussvala


Kungsfågel


Kungsfågel


Kungsfågel


Kungsfågel


Gulärla


Gulärla


Gulärla


Gulärla


Tillbaka till Naturskolan Asköviken