Konstnärernas Riksorganisation Region Mitt

Handlingar för Regionmnöte 17 november 2019

Dagordning finns här, pdf-fil i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2016-19 finns här, pdf-fil i nytt fönster
Bokslut 2016-19 finns här, pdf-fil i nytt fönster
Revisionsberättelse 2016-19 finns här, pdf-fil i nytt fönster
Program efter mötet - föreläsning och musik finns här, pdf-fil i nytt fönster

Styrelsen för KRO Region Mitt kommer under mötet att föreslå att föreningen läggs ner. Region Mitt har i stora drag varit en vilande förening under ett par års tid. Anledningen till styrelsens förslag att lägga ner verksamheten, är att KRO Riks förra styrelse uttalade en mycket stark önskan om att de sk "Regionföreningarna" skulle läggas ner, till förmån för de länsvisa sk "Lokala föreningarna".

KRO Region Mitt motsatte sig till en början att föreningen borde läggas ner, eftersom vi ansåg att föreningen fungerade bra. Men efter omorganiseringen inom Konstnärernas Riksorganisation har Region Mitt ingen självklart given plats eller funktion, vilket nu har lett till styrelsens förslag om nedläggning.

KRO Region Mitt:s styrelse har gett i uppdrag åt KRO Västmanland att ombesörja Region Mitt:s avveckling. KRO Västmanland är den enda länsvisa "Lokala KRO föreningen" i Region Mitt:s område (länen i Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Sörmland, Östergötland).

Styrelsen i Region Mitt kan inte själva lägga ner föreningen. Det är medlemmarnas förening, och det måste vara medlemmarnas beslut om man vill följa styrelsens förslag om nedläggelse. Därför kallar KRO Västmanland till ett Regionmöte i Västerås, för KRO Region Mitt:s medlemmar.

De medlemmar i Region Mitt som önskar närvara på mötet bör anmäla sig på gunnar.forsman@hotmail.se senast en vecka innan mötesdatum. Gunnar Forsman är ordförande för KRO Västmanland, och delad ordförande för KRO Region Mitt.

De medlemmar som har synpunkter på mötet, och på dess huvudfråga, men inte kan närvara, har möjlighet att skriva en kommentar på samma epostadress. Synpunkter kommer att meddelas mötet i sammandrag.

Tillbaka till förstasidan