Dryadprojektet

på Ekbergaskolan 1998-99.
Redovisning i december 2000.

Internetversion december 2001.

 

Några exempel på metoder att befrämja anti-mobbning, jämställdhet, demokrati och medmänsklig respekt.

Berit Mannberg


Hela Dryadprojektet ligger här på en PDF-fil (792 kb).
För att läsa den behöver Du eventuellt ladda ner programmet Acrobar Reader.
Det sker gratis från www.adobe.se