Hunden är en blandras som är vanligt förekommande, påminner om en Shiba Inu, en japansk spets. I emaljkärlet förgroddas någon växt. Överbliven sten staplas ofta efter husväggarna, för senare användning.