I denna by visades vi blodsfärgning av sidentyg. Här är ett välvårdad hus sett från torget. Stenarna utgör sittplatser.