Mitt personliga syfte med resan var att jag ville få en inblick i hur de fantastiska broderierna hos Miaofolken skapas.