Här syns lite aktuella och tidigare notiser i mitt arbetsliv

2019. Vårvintern kommer med ett Skapande skola uppdrag på en grundsärskola i Köping. Vi målar med barn på pannå. Resultatet ingår sedan i sommarutställning på Västerås Konsthall.

Har under april en separatutställning på i halva Virsbo konsthall (50 meter vägg) i anslutning till Kolbäcksådalens konstrunda (övriga utrymmen innehåller en samlingsutställning). Håller lokalen öppen en vecka och vaktar själv.

Deltar i maj i Konstrunda i Västerås City, visar egen konst bland damkläder på Ronströms under en dag.

Arbetar under hela våren intensivt med en större träskulptur (Skogsrået) till Ängelbergs Skulpturpark. Temat är "Väsen", 20 konstnärer deltar. Invigning 25 maj.

Målar med barn under Västerås Cityfestival och curerar en Barnkonstutställning på Västerås Konsthall under en vecka i juni/juli.

Arbetsresor under sommaren blir inställda pga hög arbetsbelastning.

 

2018 innebär flera utställningar. Under våren arbetar jag med träskulpturer för samlingsutställningen "Naturreservaten en konstnärlig hyllning". Det en utställning på temat i Stenhuset Surahammar. Jag är fortfarande projektledare för dessa utställningar. Vernissage 30 juni, Landshövdingen inviger. Utställningen pågår till och med 29 juli.

Vi målar med barn i parkerna, både på Västerås Barnfestival och Västerås Cityfestival. Bygger en kort sommarutställning med målningarna på Galleri K. Målar med barn på Stora Torget i Köping, under Köpings Kulturnatt. Målningarna klistras upp på folkvagnsbuss + släp.

Under sommaren blir det arbete med en större träskulptur till samlingsutställningen "Ur aska", med fokus på den stora skogsbranden som drabbade Västmanland 2014, som visas under hösten på Västerås Konstmuseum.

Under hösten är det dags för ett beställningsjobb till Västmanlands läns Museum:s forntidsutställning i Västerås: en flygande havstrut i trä.

Utöver detta tidskrävande målningsarbeten på nya takpanelen till vårt hus.

Skapande skola har vi gett upp för i år, efterfrågan på bildkonstnärer i projekten är mycket låg. Synd - för det är givande att arbeta med barn och ungdomar.

Är med och arrangerar två konstpolitiska debatter med region- respektive kommunpolitiker kopplade till konstområdet, under maj och augusti.

Arbetsresor under sommaren får vi ställa in, pga hög konstproduktion...


2017 har jag min separatutställning i mars på Galleri K. Håller där ett antal föredragningar om de fåglar jag målat, inför konstföreningar och naturföreningar. Är glad över att ha fått ca 600 besök på de två veckor utställningen pågår.

Jag debuterar på facebook i januari och kommer att visa min konst samt skriva relaterat till den, på mitt konto.

Inom föreningslivet fortsatt arbete som ordförande för KRO Västmanland, och delad ordförande för KRO Region Mitt. Är också fortsatt engagerad i utvecklingen av Kisam, konsten i samhällsutvecklingen. Kisam vill arbeta tvärvetenskapligt med andra discipliner, för att lösa kommuners och regioners viktigaste frågor. Se www.kisam.se.

Deltar i UKM (Ung Kultur Möts), målar med ungdomar en dag i juni, i Vasaparken, Västerås.

Arbetsresor sker till Öland och Gotland. Hemma i ateljén arbetar jag vidare med träskulptur. Behöver vila mig från målandet ett tag nu.

Så det fick bli några månader på stege, panelbyte på fasaden till vårt hus.


2016 målar jag flitigt med akrylfärger på pannå, inför min separatutställning på Galleri K våren -17.

28 maj sker invigning av sommarutställningen på Ängelsbergs skulpturpark. Deltar med en större träskulptur "Sjöjungfrun".

I april genomförs ett Skapande skola projekt på Fryxellska skolan i Västerås, ekologisk lek och gestaltning + tecknande av fåglar.

Projekt "Måla med barn" sker i Västerås Cityfestival och i Västerås Barnfestival. Vi målar även med barn 15 juli, vid Öster Mälarstrand, Västerås.

Deltar även i utställningen Konst åt alla, på Karbennings Bygdecenter i september. Blir inköpt med en skulptur "Skogsrået".

Arbetsresorna blir till Öland och Gotland, där nya upplevelser alltid väntar. I ateljén arbetar jag med träskulptur, främst färdigställandet av Sjöjungfrun under våren.


2015 fortsätter samlingsutställningen "Naturreservaten en konstnärlig hyllning" med en utställning vid Tidö slott, i Stenladan. Utställningen är öppen 30 juni-9 augusti. Jag är fortsatt projektledare för dessa utställningar.

I april håller jag föredrag och visar foton av min konst i Ansgarskyrkan under en timme, handlar om fåglar och djur i mytologin.

Inom föreningslivet fortsätter jag som ordförande för KRO/KIF Västmanland, och delad ordförande för KRO/KIF Region Mitt.

Arbetsresor sker till Öland och Gotland. Hemma i ateljén arbetar jag mest med träskulptur, främst flerårsprojektet med stora schackpjäser. Jag börjar också måla för en kommande utställning på Galleri K våren 2017. Motivet är fåglar i miljö, varje målning tar ungefär två veckor i anspråk.


2014 fortsätter samlingsutställningen "Naturreservaten en konstnärlig hyllning" med en utställning i Virsbo konsthall, samt två i Köpings konsthall (med ett halvårs mellanrum). Vid andra tillfället i Köping visas förstås inget av konstverken som var med i första utställningen. Jag är fortfarande projektledare för dessa utställningar.

Skapande skola - projekt sker i Hällbyskolan, Grundskolan Äventyret, Skepparbacksskolan och Rotundaskolan i Västerås. Projekt "Måla med barn" sker i Västerås Cityfestival och i Västerås Barnfestival. Ett projekt med Ekologisk lek och återvinning sker under Sala ekodagar, med förskolebarn.

Inom föreningslivet kliver jag av styrelseuppdrag i Konstnärsföreningen Galleri K, för att helhjärtat få tid att arbeta som ordförande för KRO/KIF Västmanland, och delad ordförande för KRO/KIF Region Mitt.

Arbetsresor sker till Öland och Gotland. Hemma i ateljén arbetar jag mest med träskulptur, främst flerårsprojektet med stora schackpjäser.


2013 deltar jag i, och är projektledare för samlingsutställningen "Naturreservaten en konstnärlig hyllning". Utställningen visas på Galleri K i Västerås och på Geddeholms herrgård - café. Samlingsutställningarna "Sommarsalong konsthantverk" och "Konstnärer för Fred" på Galleri K och "Tema skog" på Stenhuset i Surahammar är andra utställningar jag deltar i. Jag är projektledare för fredsutställningen.

Inom Skapande skola sker projekt i Galleri K, Håkanstorpsskolan, Skepparbacksskolan och Fryxellska skolan i Västerås. Samt i Nyckelbergsskolan i Köping. Projekt "Måla med barn" sker i Västerås Cityfestival, i Västerås Barnfestival, och i Köpings Folkets Hus (Folkets Hus och Parker).

Är aktiv inom konstnärernas föreningsliv, med flera styrelseuppdrag lokalt och regionalt.

Arbetsresor sker till Öland och Gotland.


Hösten 2012 blir intensiv inom Skapande skola. Uppdrag av varierande längd sker på Nyckelbergsskolan i Köping, samt Lövängsskolan, Hällbyskolan, Sankt Iliansskolan och Mistelskolan i Västerås.

Ett uppdrag som frilansande naturskribent/tecknare för Vlt upphör på senhösten, efter drygt tre decennier av regelbunden efterfrågan, då den sida jag blivit publicerad på helt upphör. Synd, men allt har väl en början och ett slut, antar jag.


Under sommaren 2012 åker vi på arbetsresa till bl a Öland. Jag deltar även i en konsthantverksutställning på Galleri K i Västerås. Förberedelser sker inför höstens Skapande skola projekt. Jag jobbar med hemsidan och eget skapande.


Under våren 2012 arbetar jag med marknadsföring för Skapande skola projekt. Två Skapande skola projekt genomförs under våren, på Tuppkärrsskolan i Surahammar och Skepparbacksskolan i Västerås. Jag arbetar även, som projektledare för konstnärsnätverket NUVA, i ett projekt under Konstkonsulentversamheten i Västerås. Projektet går ut på att utveckla ett nätverk för intressenter av konstnärlig pedagogik i Västmanlands län. Under våren ligger fokus på Sala och Köping.

Föreningsarbetet i KRO/KIF Västmanland går vidare, med fortsatt stort engagemang från min sida. Konstnärernas yrkesfrågor behöver lyftas i samhället.

I Konstnärsföreningen Galleri K lägger vi om rodret under våren, till att skapa en mer projektbaserad verksamhet, vid sidan av de ordinarie utställningarna. Detta kräver en hel del ideellt arbete, speciellt för oss i styrelsen, men innebär också en spännande utveckling av föreningen.

Ett beställningsarbete slutförs, en fiskmås i björk, naturlig storlek, flygande.


Hösten 2011 har jag haft Skapande skola projekt i Västerås på följande skolor: Emausskolan, Apalbyskolan, Rösegårdsskolan och Bäckbyskolan. I samtliga projekt har hustru Berit varit samarbetspartner. För att organisera och göra vissa svårare moment i tillverkningarna, så blev det mycket hemarbete för oss. Men det uppvägdes av att eleverna visade så positivt intresse för det som vi vill lära ut till dem.

Hösten bjöd också på mycket föreningsarbete inom KRO/KIF Västmanland, Konstnärsföreningen Galleri K och NUVA. Den statistiska undersökningen "Arrangörers och konstnärers förutsättningar för produktion av konstutställningar i Västmanland" släpptes under hösten, med kommentarer av konstkonsulenten och konstnärsföreningarna. Finns att läsa på www.konstivastmanland.se.


Under sommaren 2011 arbetar jag med förberedelser för Skapande skola till hösten. Snickarverkstan och virkesförrådet får en ansiktslyftning. En arbetsresa till Öland är inplanerad. Vi ska även ut och fälla träd, så vi får tillskott till vedförrådet. Jag ska skulptera lite, och göra bilder om naturen i folktron.


Under våren 2011 arbetar jag tillsammans med Berit Mannberg i Skapande skola - projekt (Skepparbacksskolan, Bäckbyskolan). Jag kommer även att ha ett projekt som ensam ledare (Hällbyskolan). Vi besöker ett flertal skolor för att informera lärarna om möjligheterna inom Skapande skola.

Deltar även i ett par projekt med konst till samlings- och vandringsutställningar i Konstfrämjandets regi: Konst till tusen, Konst i äldrevården.

Har även jobbat för KRO/KIF Västmanland, i samverkan med Konstnärsföreningen Galleri K, och Konstkonsulenten Linda Rydberg, med en enkätundersökning riktad till utställningsarrangörer i länet. Syftet är att få fram hur konstnärerna ersätts och hur detta står i relation till MU-avtalet. Det har varit många turer, men undersökningen blir klar under sommaren.

Jag jobbar mycket inom Konstnärernas föreningsliv: KRO/KIF Västmanland, Konstnärsföreningen och NUVA.


Under hösten 2010 arbetar jag tillsammans med Berit Mannberg på Apalbyskolan och Ormkärrsskolan i Västerås, i Skapande skola - projekt. Med hjälp av huvor får eleverna möjlighet att föreställa olika arter i en näringskedja. Det här rollspelet utvecklas hela tiden och nya idéer tillkommer. Efter rollspelet har vi tillverkning med eleverna, på samma tema.

Vi deltar också i ett projekt initierat av KRO/KIF och konstkonsulentverksamheten i Västmanland. Det handlar om Bild och Formkonstnärer inom Skapande skola. Bra projekt ska belysas, seminarier hållas, och en pedagogisk utbildning för konstnärer inom Skapande skola, på nationell nivå, kan komma att bli ett resultat av projektet.


Under sommaren 2010 jobbar jag med:

Hemsidan - ny layout och bl a lättare att se vad som är till försäljning
Naturartiklar för Vestmanlands läns tidning VLT
Storschackspel - Ett projekt med schackpjäser
Arbetsresa till Öland

Till hösten kör ett par, tre Skapande skola - projekt igång, och där är bl a ett projekt med "Ekologisk lek och gestaltning" på gång. Jag kommer att lägga ut info om dessa projekt på hemsidan. Det blir en del förberedelser inför projekten under sommaren.

Till hösten tar föreningslivet ny fart, visst arbete pågår även under sommaren. Jag är ordförande för KRO/KIF Västmanland, och styrelsemedlem i KRO/KIF Region Mitt. Jag sitter även med i styrelserna för Västerås Konstnärsförening och Konstnärernas Kollektivverkstad i Västerås. Ingår i gruppen NUVA - Bildkonstnärer i skolan.

Föreningslivet tar mycket tid, men det är av största vikt att de yrkesverksamma konstnärernas situation förbättras i det svenska samhället. I de nämnda föreningarna driver vi yrkesfrågor. Dessa frågor ligger mig varmt om hjärtat.


Tillbaka till Gunnar Forsmans startsida