Utsmyckning på Barnkliniken

ett stort trälokomotiv

Denna utsmyckning utfördes 1986-87. En kompleterande väggmålning samt restaurering utfördes 2001. Hela väggmålningen målades om 2009-10, med i huvudsak samma motiv, men en del nytt. Utsmyckningen består även av ett trälokomotiv, som också tjänstgör som lekskulptur. Den 90 meter långa målningen beskriver en tågresa från Sverige till Afrika. Till målningen finns ett texthäfte. Människorna har anknytning till olika kulturyttringar i respektive världsdel.

Målningen vill förmedla anti-rasism och solidaritet. Svenska och afrikanska djur och fåglar beskrivs med betoning på arternas särdrag. Detaljrikedomen är stor.

Lokets nummer anspelar på en regional händelse med landets första tågrån, 10 november 1907. Rånet skedde på sträckan Västerås - Stockholm.

Utsmyckningen har rönt mycket stor uppskattning från barn, föräldrar och personal. Barnen vill inte lämna loket när det är dags för hemresa. Ett bättre betyg är det svårt att få!

VäggmålningVäggmålning

Här
finns fler bilder från Barnkliniken.