Ekbergaskolan

Vilket löv kan vara mitt?

Så funderar den här skolflickan, när hon står framför konstverket Ekens hemligheter. Här kommer lite information om konstverket. Berit Mannberg hade ansvaret för kontakterna med skolbarnen. Gunnar Forsman hade ansvaret för träarbetet.

Detta är skolbarnens eget konstverk.

Alla barn inskrivna vid Ekbergaskolan i Västerås under år 1999, 360 elever, har skrivit in en egen hemlighet i varsitt löv av ekträ. Efter meddelandet har de skrivit sitt namn och sin ålder. Barnen har skrivit med blyerts. Löven är hoplimmade med ett vattenlösligt lim. Alla löv bildar tillsammans detta konstverk, en stiliserad ek.

Allt ekträ utom stammen har växt upp i Västeråstrakten. Stammen är en bit svartek, ett spant från en ekskuta, ilandfluten på en havsstrand vid Östersjön. Vi vet inte närmare dess historia. Vi vet bara, att ur historien föds framtiden.

Inför det här konstverket kan barnen känna att de ingår i en stor gemenskap, ett nätverk av medmänniskor. Alla människor har samma värde, och när vi arbetar tillsammans kan vi skapa något stort, som vi kan glädjas över, och som är positivt för framtiden.

Hundra år efter det att barnen skrev hemligheterna på sina löv, år 2099, får framtidens folk lägga konstverket i vatten. Då kommer limmet att lösas upp, och hemligheterna i löven att blottläggas. Närmare instruktioner finns inbyggt i konstverket.

Vi har sagt att vi vill att framtidens folk ska ordna en stor fest när de öppnar löven. En fest som hyllar en gränslös kärlek mellan människorna. För vi som lever nu vill ju framtiden och dess människor så väl!

Västerås i maj 2000

Berit Mannberg
Gunnar Forsman

Tillbaka till Gunnar Forsmans startsida