GUNNAR FORSMAN, född 1948

Ringspinnargat 9, 723 46 Västerås
tel 070 - 3998061
gunnar@forsman-mannberg-konst.nu
www.forsman-mannberg-konst.nu

 GRUNDUTBILDNING

Västerås konstskola 1968-69
Konstfackskolan i Stockholm 1969-75

SEPARATUTSTÄLLNINGAR

Nykvarns konstgalleri 1981
Tidö slott 1981
Konstnärsföreningen Stora Torget Västerås 1982
Galleri Grund Köping 1983
Galleri Misteln Västerås 1984
Nykvarns konstgalleri 1985
Konstnärsföreningen Slottsgatan Västerås 1988
Galleri BE Strängnäs 1989
Galleri Harakers kvarn Västerås 1992
Galleri Nohrtuna Västerås 1993
Galleri Bild och Form Slo
ttsgatan Västerås 1995
Naturskolan Asköviken 2003
Konstnärsföreningen Västerås 2004
Naturskolan Asköviken april-maj 2004
Naturskolan Asköviken april 2005, 2008
Konstnärsföreningen Västerås 2008
Konstnärsföreningen Galleri K Västerås 2017
Virsbo Konsthall 2019

Mälarsjukhusets Konstgalleri, Eskilstuna, 26 sept - 21 okt 2020

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR

Galleri Heland Sthlm 1975
Galleri Gneis Göteborg 1975
Tore Källbergets Museum Södertälje 1976
Konsthallen Göteborg 1977-78
Abrahamsgården Norberg 1981
Konstnärsföreningens samlingsutställningar
Tidö slott 1990
Länsteatern Västerås 1995
Galleri Nohrtuna 1996
Culturen Västerås "Konst/konsthantverk" 2001
Västerås Konstmuseum "Vårsalong" 2003
Västmanlands läns Museum "Julsalong 2" 2005
Virsbo konsthall "12 Västmanlandskonstnärer" 2006
Culturen Västerås "Kulturmässa med KIR" 2006
Västerås Vattendrag, eget tält med egen konst, slöjdat med publik, 13-16 juni 2007
Nordiska museét Sthlm "Sommarslöjd" 2008
Konstrundan Bergslagen Embla i Fagersta 2008
Västerås Cityfestival, tält med egen konst, slöjdat med publik, 25-27 juni 2009
Konst till tusen, samlingsutställning på Galleri K, Västerås 2010
"Konst i äldrevården", samlings- och vandringsutställning på äldreboenden, i Konstfrämjandet Västmanland:s regi, 2011
Konstnärsföreningen Galleri K Sommarsalong Konsthantverk Västerås 2012
Galleri K, Naturreservaten en konstnärlig hyllning, Västerås juni 2013
Geddeholms herrgård, Geddeholms café, Naturreservaten en konstnärlig hyllning augusti-november 2013
Sommarsalong Konsthantverk, Galleri K, Västerås juli 2013
Stenhuset, Surahammar, Tema skogen, juni 2013
Galleri K, Konstnärer för fred, oktober 2013
Köpings konsthall, Naturreservaten en konstnärlig hyllning, Köping januari 2014
Virsbo konsthall, Naturreservaten en konstnärlig hyllning, Virsbo maj 2014
Köpings konsthall, Naturreservaten en konstnärlig hyllning, Köping juli 2014
Tidö Leksaksmuseum, Naturreservaten en konstnärlig hyllning, Västerås juli 2015
Ängelsbergs skulpturpark, 28 maj - 25 sept 2016
Konst åt alla, Karbennings Bygdecenter, september 2016
Galleri Stenhuset, Naturreservaten en konstnärlig hyllning, Surahammar juli 2018
Västerås Konstmuseum, "Ur aska", 15 sept - 11 nov 2018
Ängelsbergs skulpturpark, juni-sept 2019

OFFENTLIGA UPPDRAG OCH UTSMYCKNINGAR:

Träskulptur, Råby socialförvaltning Västerås 1984, (förvaltningen flyttad)
Träskulptur väggmålning, Barnkliniken lasarettet Västerås 1985-86, 2001, 2009-10
Träskulptur, Oxbackens servicehus Västerås 1993
Träskulptur väggtmålning, Barnhabiliteringen Västerås, 1994-95, -97
Träskulptur, Naturskolan Asköviken, 1998-2003, 2008
Träskulptur, Ekbergaskolan, Västerås 1999-2000
Träskulptur, Områdeskontoret Bäckby-Skälby,Västerås 2000 (Kontoret flyttat)

Träskulptur, väggrelieff, Nya Barnhabiliteringen, Västerås 2003-04
Träskulptur, Hällbyskolan, Västerås 2004 (flytt till kvarteret Nore 2008, 2016 till samlingen Västerås konstmuseum.)
Träskulptur, Västm Läns Museum 2019

 STIPENDIER:

Västerås Kommuns kulturstip 1984
Landstinget Västmanlands kulturstip 1988
Västerås kommuns kulturstip 1995
Längmanska kulturfonden, Statens konstmuséer 1995

SKAPANDE SKOLA - PROJEKT

Nybyggeskolan Västerås, hösten 2009, projekt "Kombinera ord och bild".
Apalbyskolan Västerås, våren 2010, projekt "Stolt över din identitet".
Ormkärrsskolan Västerås, hösten 2010, projekt "Ekologisk lek och gestaltning".
Apalbyskolan Västerås, hösten 2010, projekt "Ekologisk lek och gestaltning".
Skepparbacksskolan Västerås våren 2011, projekt "Ekologisk lek och gestaltning, Askövikens fåglar".
Bäckbyskolan Västerås våren 2011, projekt "Elevutsmyckning till skolan".
Hällbyskolan Västerås våren 2011, Projekt "Kombinera ord och bild".
Emausskolan Västerås hösten 2011, projekt "Ekologisk lek och gestaltning".
Rösegårdsskolan Västerås hösten 2011, projekt "Ekologisk lek och gestaltning".
Bäckbyskolan Västerås hösten 2011, projekt "Elevutsmyckning till skolan".
Tuppkärrsskolan Surahammar våren 2012 "Elevutsmyckning av skolan".
Skepparbacksskolan Västerås våren 2012, projekt "Ekologisk lek och gestaltning, Askövikens fåglar".
Mistelskolan Irsta, Västerås hösten 2012, projekt "Skapa trädjur".
St Ilians skolan Västerås hösten 2012, projekt "Måla och slöjda".
Hällbyskolan Västerås hösten 2012, projekt "Bokstäver och siffror".
Lövängsskolan Västerås hösten 2012, projekt "Bronsåldern".
Nyckelbergsskolan Köping hösten 2012, projekt "Elevutsmyckning".
Galleri K Västerås våren 2013, projekt "Arena för bildkonst Skapande skola".
Håkanstorpsskolan Västerås våren 2013, projekt "Elevutsmyckning".
Skepparbacksskolan Västerås våren 2013, "Teckna fåglar".
Nyckelbergsskolan Köping hösten 2013, projekt "Elevutsmyckning".
Fryxellska skolan Västerås hösten 2013, projekt "Elevutsmyckning".
Galleri K Västerås våren 2014, projekt "Arena för bildkonst Skapande skola".
Rotundaskolan Västerås våren 2014, projekt "Ekologisk lek och slöjda trädjur".

Skepparbacksskolan Västerås våren 2014, projekt "Ekologisk lek + teckna fåglar".
Hällbyskolan Västerås, våren 2014, projekt "Ekologisk lek + teckna fåglar".
Grundskolan Äventyret Västerås, våren 2014,
"Ekologisk lek + teckna fåglar".
Skepparbacksskolan Västerås, våren 2015, "Ekologisk lek + teckna fåglar".
Skepparbacksskolan Västerås, våren 2016, "Ekologisk lek + teckna fåglar".
Skogsbrynsskolan, Köping, våren 2019, Måleri

NÅGRA ANDRA PROJEKT I URVAL

Samarbete med Fjärde Teatern i ett Freds- och Samsasprojekt våren 2006. Skolbarn på Walldorfskolan Västerås, hade sett teaterns pjäs "Pojken med de gröna fingrarna". Pjäsen har ett uttalat fredsinnehåll. Min uppgift efter pjäsen var att få skolklassen att samsas inom ramen för ett träprojekt i skolan. Projektavslutning på Culturen i samband med FN-dagen 24 okt 2006. Resultatet "Samsasbänken" visad på Culturen tre veckor hösten 2006, därefter återförd till skolan.

Utställning på Skultuna Brukshotell hela våren 2008. Medverkat med utställningsmateriel till utställning Folk och Blåbär, visad på Västm läns museum 2008. Konstutställning på konferensanläggning Knytpunkten Strömsholm, "Fågelskådarmässa", maj 2010. Projektledare för samlingsutställningar under 2013-18: "Konstnärer för Fred" och "Naturreservaten en konstnärlig hyllning"

Har arbetat i perioder på uppdrag av Konstkonsulentverksamheten vid Länsmuseet i Västmanland 2012-2014, för att skapa nätverk i Västmanland för konstnärligt pedagogiska intressenter. "Måla med barn" under Cityfestivalen och Barnfestivalen, Västerås 2013-19. "Måla med barn", Folkets hus och parker, Köpings Folkets hus 2013. "Måla med barn", Köpings Kulturnatt, sept 2018.

Projektledare för samlingsutställningen "Naturreservaten en konstnärlig hyllning" 2013 - 18, 7 utställningar har producerats med ett 20-tal utställare i varje. Öppen för konstnärer i KRO Västmanland.

LITE ÖVRIGT:

Gymnasium i Västerås, naturvetenskaplig linje, klar 1968. Har förestått egen utställningslokal med egna konstalster på Kyrkbacken i Västerås 1975-80.  Naturskribent och tecknare/målare i Vestmanlands Läns Tidning regelbundet 1979-2012 (frilans).  Även sporadiskt naturskribent/tecknare i andra sammanhang, ex Sveriges Oritologiska Förenings tidskrift "Fågelvännen". Har arbetat som ordförande i Västerås Konstnärsförening, samt som gallerivärd i konstnärföreningarnas lokaler, Västerås, deltagit som styrelsemedlem och med ansvar för politiskt/fackliga konstnärsfrågor. Medlem i KRO, ordf i KRO/KIF Västmanland, 2007-21. Styrelsemedlem i KRO/KIF Region Mitt 2010-18, delad ordförande sedan 2012. Styrelsemedlem i föreningen KiR Kultur i Rörelse 2007-08. Styrelsemedlem i KKV Konstnärernas Kollektivverkstad i Västerås 2008 - 10. Med i konstnärsnätverket NUVA (konstnärer för pedagogisk konst) från start 2010, under 2012-14 som projektledare, då nätverket avvecklades.

Verksam med bild och text i naturvårdssammanhang, bl a undervisningsmateriel för skolorna, samt underlag för skyltar och broschyrer. Har konsulterats som konstnär av bl a Länsstyrelsens naturvårdsenhet, Världsnaturfonden WWF, Lanstinget Västmanland, Västerås Kommun. Har utformat Västerås stads miljödiplom och logotyp för Agenda 21, 1994/95. Logotyp för naturbeteskött från Svartådalen 2006. Konsthantverksprojektet TAPTAPTOY (försöksprojekt, trädjur skall påvisa företagens miljöpolicy, medel tänkt att styras över till Världsnaturfonden WWF) sedan 1996. Data- och affärsskoleutbildning under 12 månader 1996/97. Webbdesignutbildning 4 månader 2001. InDesign-utbildning 3 veckor 2005.

Har arbetat under 1999-2000 med träskulptur i samverkan med barn på Ekbergaskolan. Har 1998-2008 arbetat med konstnärlig och pedagogisk utrustning till Naturskolan Asköviken. Arbetar i projektform som konstnärlig konsult. Gift med textilkonstnär Berit Mannberg.