Oxbackens servicehus

Vid Oxbacken i Västerås ligger ett servicehus. Området vid Oxbacken användes under 1600-talet för kreatursmarknader, vilket givit området dess namn. Här fanns också den brantaste backen mellan Göteborg och Stockholm, och därför var den fruktad av de resande, speciellt under vintrarnas halka. Oxvagnarna fick bromsas med en stock som släpade efter vagnen.

Jag gjorde ett stiliserat oxhuvud i bränd furu, till Oxbackens servicehus. I oxhuvudet satte jag in figurationen av en äldre människa (ekträ), som på så sätt fick en skyddad och central plats i konstverket.

Några anställda och boende hade synpunkter på att figurationen såg ihopsjunken och lite kraftlös ut. Jag tillmötesgick synpunkten genom att sänka figurationens axelparti. Detta inverkade inte på det konstnärliga värdet, samtidigt blev alla parter nöjda och belåtna...

Tillbaka till Gunnar Forsmans startsida