Mytologiska målningar på papper

akryl / akvarell

Galleri C

Grön ram, konstverket är till salu.
Röd ram, konstverket är i privat ägo.

Galleri A
Galleri B
Galleri C

Janus åtrå
1

Mälaren och Själland
2

Om örnens ruvning
3

Vråkens onda fötter
4

Sankte Per och spillkråkan
5

Tranans ljus
6

Tranornas fångst...
7

Orions duvjakt...
8

Svanjakten
9

Tjäderfjäderns makt
10

Bläsandens bragd
11

Färd med gripar
12

En skapelsefågel...
13

Storken trampar ner säd
14

Hackspetten och syndafloden
15

Kärrhöken och draken...
16

Skatans straff...
17

Sparvar förebådar regn
18

Örnens ädelhet...
19

Myggan och tjuren
20

Ärlan och trumman
21

Båten Skidbladner
22

Om spökdjuret glo-so
23

Svalans människostrå...
24

Kajans lånta fjädrar...
25

Om björnen och kvinnan...
26

Björndödaren
27

Björnens kraft neutraliseras
28

Människodräparen häcklas...
29

Soive neit, björndräparens hustru...
30

Koltrasten och våra själar
31

Tillbaka till Gunnar Forsmans startsida