Projekt inom
Skapande Skola

Info och
utvärdering

Berit Mannberg
2010 - 2016

Tidigare
projekt

Bjurhovda
-skolan,
Västerås. Demokrati-
övningar
hösten 2016


Fryxellska
skolan
Västerås. Ekologisk lek och
gestaltning
våren 2016Bjurhovda
-skolan,
Västerås. Demokrati-
övningar
hösten 2013


Barkarö
-skolan, Västerås. Demokrati-
övningar
hösten 2013