Projekt inom
Skapande Skola

Info och
utvärdering

Gunnar Forsman
2009 - 20


Skogsbryns-
skolan
Köping

Måleri
våren 2019


Fryxellska
skolan
Västerås. Ekologisk lek och
gestaltning
våren 2016


Fryxellska
skolan
Västerås. Ekologisk lek och
gestaltning
våren 2015