Dessa teckningar och texter är framtagna i samarbete med Naturskolan Asköviken,
som säljer original- teckningarna, 1700 kr/st. Samt pappers-versionen av Fågel-boken i fickformat, 40kr/st. Intäkterna går till skolverksamheten.

För muspekaren över miniatyrbilderna, så syns vilka original som ännu är till salu.

Genom att klicka på valfri miniatyrbild erhålls en förstorad bild till höger, samt info om arten.


Originalet ännu osålt
Backsvalan


Originalet ännu osålt
Björktrasten


Originalet sålt
Blåmesen


Originalen sålda
Bläsanden


Originalet ännu osålt
Bläsgåsen


Originalet sålt
Bofinken


Originalet sålt
Bruna kärrhöken


Originalet ännu osålt
Brushanen


Originalet sålt
Duvhöken


Originalet ännu osålt

Originalet sålt
Enkelbeckasinen


Originalet sålt
Fiskgjusen


Originalet ännu osålt
Fjällgåsen


Originalet ännu osålt
GluttsnäppanOriginalet sålt
Grågåsen


Originalet sålt
Gråhakedoppingen


Originalen sålda
Gräsanden


Originalet sålt
Grönbenan


Originalet sålt
Grönfinken


Originalet sålt
Gröngölingen


Originalet ännu osålt
Gulsparven


Originalet sålt
Gulärlan


Originalet ännu osålt
Göken


Originalet sålt
HavsörnenOriginalet ännu osålt
Hussvalan


Originalet sålt
Hägern


Originalet sålt
Järnsparven


Originalet ännu osålt
Kajan


Originalet sålt
Kanadagåsen


Originalen sålda
Knipan


Originalen sålda
Knölsvanen


Originalet sålt
Koltrasten


Originalet sålt
Korpen


Originalen sålda
Krickan


Originalet ännu osålt
Kråkan


Originalet sålt
Kungsfågeln


Originalet sålt
Ladusvalan


Originalet ännu osålt
Lärkfalken


Originalet ännu osålt
Lövsångaren


Originalet sålt
Mindre hackspetten


Originalet sålt
Näktergalen


Originalet sålt
Nötskrikan


Originalet sålt
Nötväckan


Originalet sålt
Ormvråken


Originalet sålt
Ringduvan


Originalet sålt
Rödbenan


Originalet sålt
Rödhaken


Originalet ännu osålt
Rödspoven


Originalet sålt
Rodvingetrasten


Originalet sålt
Rördrommen


Originalet sålt
Rörhönan


Originalet ännu osålt
Rörssångaren


Originalen sålda
Salskraken


Originalen sålda
Skedanden


Original ännu osålt
Skogssnäppan


Originalet ännu osålt
Skrattmåsen


Originalet sålt

Originalet sålt
Skäggdopping


Originalet sålt
Skäggmes


Originalen sålda
Originalen sålda
Småskraken


Originalen sålda
Snatteranden


Originalet sålt
Sothönan


Originalet sålt
Sparvhöken


Originalet sålt
Spillkråkan


Originalet sålt
Staren


Originalen sålda
Stjärtanden


Originalet sålt
Större hackspetten


Originalet sålt
Storskarven


Originalet sålt
Storspoven


Originalet sålt
Svarthakedoppingen


Original sålt
Svartsnäppan


Originalet sålt

Originalet sålt
Svarttärnan


Originalet sålt
Sånglärka


Originalen sålda
Sångsvanen


Originalet sålt
Svartvita flugsnapparen


Originalet sålt
Sädesärlan


Originalet sålt
Sävsångare


Originalet sålt
Sävsparv


Originalet ännu osålt
Taltrasten


Originalet sålt
Tofsvipan


Originalet ännu osålt
Tornseglaren


Originalet sålt
Tranan


Originalet ännu osålt
Trastsångaren


Originalet ännu osålt
Trädpiplärkan


Originalet ännu osålt
Törnsångaren


Originalet sålt
Törnskatan


Originalet sålt
VattenrallenOriginalen sålda
Viggen

Originalet sålt
Vitkindade gåsen


Originalen sålda
Årtan


Originalet sålt
Originalet sålt
Ängspiplärkan


Originalet ännu osålt
Ärtsångaren


Tillbaka till
Gunnar Forsmans
startsida